Gunnar Kvassheim spør om ryggpoliklinikk

Venstres Gunnar Kvassheim stilte spørsmål til helseminister Sylvia Brustad om tilbud for ryggpasienter i Rogaland og andre regioner uten eget tilbud for denne pasientgruppen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Gunnar Kvassheim

I følge Stavanger Aftenblad åpnet statsråden for at en poliklinikk med smertebehandling kunne være klar i løpet av 2007.

– Jeg har aldri hørt om at et slikt tilbud kan være på trappene så snart. Om dette skulle være riktig, så hilser jeg tilbudet velkommen. Utover det lover jeg å følge utviklingen nøye, sier Kvassheim til Stavanger Aftenblad.

SUS er ukjent med at det umiddelbart skal være et slikt tilbud på trappene.

Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**