Leserinnlegg Røyken og Hurums Avis 02.04.07: Truer demokratiet og ytringsfriheten

Det skal jammen ikke være lett å være folkevalgt i Hurum. Marianne Arctander (V) har siden januar i år mottatt tre brev fra grunneier Harald Wærpens advokatfirma etter at hun har gått offentlig ut mot forslaget om å regulere friområdet i Sandspollen / Verpen til næringsformål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre har kjempet en langdryg kamp mot å tillate utbygging innenfor 100-meterssonen i Sandspollen/Verpen. Arctander har sammen med to av de undertegnede frontet denne saken på vegne av Hurum Venstre i media. Flertallet i kommunestyret har gitt sin godkjenning, men Fylkesmannens miljøvernavdeling har levert innsigelser mot reguleringsforslaget, de øvrige partier har en anledning til å vurdere reguleringssaken en gang til. Megling mellom kommunen og Fylkesmannen skal gjennomføres etter påske.

Saken topper seg når grunneier Harald Wærpen via sin advokat sender intet mindre enn tre brev til Arctander der han krever å få svar på en rekke spørsmål. Korte svarfrister med trussel om foreliggende tvist og trussel om mulig økonomiske krav mot lokalpolitiker Arctander er noen av formuleringene advokatbyrået Deloitte benytter. I tillegg ber Wærpen henne vurdere sin habilitet i saken. Selv Torbjørn Jagland, Buskeruds representant og Stortingspresident, reagerer med avsky. Det kan nevnes at vi (les: Berntsen og Homme Mathisen) ikke har mottatt noen brev.

Hurum Venstre har i all hovedsak støttet seg til Fylkesmannens Miljøvernavdelings syn i denne saken. At Harald Wærpen ikke deler dette synet, får stå for hans egen regning. Her er man uenige i sak, og så argumenterer Venstre for sitt syn.

Dette er en klar trussel mot demokratiet og ytringsfriheten. En folkevalgt og et politisk parti har både en rett og en plikt til å slåss for sitt syn. Vern av strandsonen er en særdeles viktig sak for Venstre. Noen må ta ansvar for å sikre den lille delen av strandsonen, som fortsatt eksisterer, for fremtidige generasjoner. Venstre mener man må kunne engasjere seg i lokalsamfunnet og i reguleringssaker uten å motta ubehagelige brev fra advokater.

Hurum Venstre
Gunn-Torill Homme Mathisen
Dag Berntsen
Geir Stave

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**