Ole Martin Manvik (FrP).) – gjest i påskens Politikk-takk

Manvik var gjest i Venstres program på Nye Radio Larvik torsdag 5. april. Hovedtema for samtalen var samarbeid mellom politikerne og nytten av meningsbrytning. Forøvrig ble saker der V og FrP er enige/uenige berørt. Hør reprisen torsdag 12. april kl. 18:00 – en time med Tone og Bast!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ole Martin Manvik og Tone i studio

Ole Martin Manvik og Tone i studio

I kveldens Politikk-takk med Tone & Bast fikk vi besøk av Ole Martin Manvik fra Fremskrittspartiet. Manvik arbeider både som gårdbruker og maskinentreprenør ut i fra gården sin i Brunlanes og har representert FrP i kommunestyret i snart 3 perioder. Det siste året har han arbeidet i Kulturhusgruppa sammen med Bast og Anderssen.

Samarbeid og motsetninger i politikken var samtaleemnet. Venstre og FrP har ulikt syn i flere saker, for eksempel strandsoneproblematikken, kulturhussaken, bevaring av Festiviteten, osv., men deler tanken om frihet for borgerne og minst mulig offentlig styring.

 Forrige gjest i studio: Roger Albin

Forrige gjest i studio: Roger Albin

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**