Til innhold
Foto: Silje Østby Thune

Vi tar Larvik framover!

Du gjør en forskjell ved å være medlem i Venstre. Jo flere vi er, jo mer kan vi påvirke samfunnet. Bli med å skape ei grønn framtid med frihet og muligheter for alle.

Du er hjertelig velkommen uansett om du ønsker å være passivt eller aktivt medlem, om du vil stille som folkevalgt eller engasjere deg i kulissene.

Bli med i Venstre og ta Norge framover!

 • Læring og oppvekst

  Barn og ungdom i Larvik skal ha trygghet, frihet og valgmuligheter. Familiene skal også gis mulighet til å ta gode valg for seg selv, slik at deres behov og ønsker blir oppfylt. Venstre ønsker både private og kommunale barnehager, og "nærskoleprinsippet” bør også gjelde for barnehagene. Skolene må få de nødvendige ressursene til å finansiere bygg, materiell, bemanning og kompetanseheving. Flere yrkesgrupper bør inn i skolen for å styrke laget rundt lærere og elever, blant annet flere miljøterapeuter.

 • Miljø

  Et godt miljø er en forutsetning for at vi - og de som kommer etter oss - skal kunne leve gode liv. Naturvern, miljøvern og klimatiltak må derfor være en naturlig prioritering i kommunen. Larvik Venstre vil derfor ha økt satsing på kollektivtransport og bedre tilrettelegging for syklister. Vi vil også kjempe for vern av kystsonen og kulturlandskapet.

 • Næring

  Venstre ønsker et nyskapende og fremtidsrettet næringsliv i Larvik, og innovasjon og gründere ønskes velkommen. Kommunen skal fortsette det gode samarbeidet med næringslivet for å utvikle flere grønne næringsveier. Larvik Venstre tenker framover og vil, blant annet, ha et økt fokus på nyskapende boformer for eldre.

 • Helse og omsorg

  Alle kan få behov for helsehjelp i løpet av livet. Kommunen skal se til at denne hjelpen er der når folk trenger den, også i samarbeid med private aktører. Helsestasjoner må finnes over hele kommunen slik at alle barn og unge får nødvendig oppfølging og hjelp. Larvik Venstre ønsker "helsestasjoner for hele livet" der også eldre og hbtqi-personer enkelt kan få tilgang til helsetjenester. Alle skal få bo hjemme så lenge som mulig. Samtidig er det grunnleggende at den enkelte tar ansvar og planlegger for fremtiden, slik at man er forberedt når helsa eventuelt svikter.

Lokale nyhetssaker fra Larvik Venstre

Flere nyheter