Til innhold
Foto: Mona Lindseth
Venstre driver Larvik videre!

Larvik Venstre

Larvik Venstre arbeider videre for:

 • åpenhet, ytringsfrihet, inkludering i en raus og liberal kommune
 • å rydde opp i økonomien til kommunen
 • å utvikle steder og byer
 • kunne ønske gjester og tilflyttere fra hele verden hjertelig velkommen
 • få opp kompetanse og kunnskap på alle nivå
 • å få Mesterfjellet og Torstvedt skole som en standard for nybygg og vedlikehold av skolene våre
 • verne strandsonen, allemannsretten og kulturlandskap
 • å få til en miljøvennlig næringsutvikling for små og mellomstore bedrifter

 

Venstre driver Larvik videre!

 

 • Læring og oppvekst

  Larvik Venstre vil fortsette å stå i front for kompetanse og kunnskap gjennom Campus Larvik og pedagogisk utvikling av grunnskoler og barnehager. De nye skolene, Mesterfjellet og Torstvedt, er standard for nybygg og vedlikehold av skolene og barnehagene våre. Tidlig innsats i et oppvekst- og utdanningsløp er viktig for barn som kan oppleve problemer underveis.

 • Miljø

  Larvik Venstre vil ha mer kollektiv transport og tilrettelegge bedre for sykkel. Vi vil sørge for kommunale bygg med energisparing og at nybygg er fleksible og varige. Venstre vil ha en politikk som tar hensyn til behovet for nærings, by- og bygdeutvikling, samtidig som den tar vare på våre natur- og miljøverdier. Byer og steder skal fremheve egne kvaliteter framfor å forflates i en felles profil

 • Helse og omsorg

  Larvik kommune skal være en trygg kommune å bo i og det forebyggende arbeidet må prioriteres langt høyere. Løsninger som hjemmebaserte tjenester eller en tilpasset plass på institusjon skal velges ut i fra den enkeltes behov.

 • Næring

  Venstre er opptatt av å legge til rette for et nyskapende og fremtidsrettet næringsliv. Kommunen skal fortsette det gode samarbeidet med næringslivet for å utvikle flere grønne næringsveier i Larvik.

 • Kultur og idrett

  Venstre vil stimulere kystkulturen og forvalte og verne kulturminner. Venstre vil videreutvikle det kommunale samarbeidet med historielag og lokale samlinger. Kultur og idrett skal brukes aktivt i integreringsarbeidet for å bygge et flerkulturelt samfunn basert på toleranse og respekt. Venstre vil utvikle Bibliotekets rolle som kommunesenter ved bruk av digital formidling og digitale medier

 • Organisasjon og økonomi

  Venstre vil ha tydelige rammer og stor frihet innenfor disse rammene. Venstre ønsker å fremme en nyskapende og robust kommune og driften av kommunen skal være forståelig for alle.
  Tjenestetilbudene kan leveres av private eller offentlige aktører, Venstre vil uansett ha den beste løsningen for innbyggerne.