Tone Margaret Anderssen

Tone representerer Larvik Venstre i kommunestyret i Larvik i denne valgperioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Tone M. Anderssen

Tone M. Anderssen er 48 år, utdannet filolog, og arbeider som konsulent i NAV Larvik med fokus på integrering av nyankomne flyktninger. Hun jobber spesielt mot lokale lag og foreninger og har som hovedoppdrag å hjelpe innvandrerne komme i kontakt med kultur- og idrettsliv, og ikke minst humanitære organisasjoner som Røde Kors etc.

Tone har vært medlem av Larvik kommunestyre siden 2003, og siden januar 2007 som representant for Venstre. Hun er samboer og har to barn på 15 og 19.

Google Tone her

Anderssen sitter i denne perioden i Plan- og økonomikomiteen. Hun har også vært styreleder i Bølgen Kulturhus KF i oppstartperioden og ledet det politiske forprosjektet frem mot kommunestyrets vedtak om å bygge byens nye storstue.

 Tone - leder av kultushusgruppa. Her sammen med Larvik 3D på manipulert bilde som sto i ØP i 2006

Tone – leder av kultushusgruppa. Her sammen med Larvik 3D på manipulert bilde som sto i ØP i 2006

Hun er kjent som en ivrig forkjemper for kulturhuset på Sanden, også som leder for foreningen Musikkens Venner gjennom mange år. Kampen har også vært ført gjennom Larvik Kulturråd, der hun var medlem i 5 år. Tone bor i Håkonsgate i Byskogen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**