Oddny Sigrunn Sande

Oddny Sigrunn Sande er nr. 6 på Venstres liste ved kommunevalget 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Oddny

Oddny Sigrunn Sande er 63 år og har utdanning fra høgskole og universitet. Hun legger vekt på politisk klarhet og handlekraft, på folks rett til å bli hørt, på saklighet i forvaltningen og på sikring av grunnleggende goder til beste for folk flest i kommunen. Motto: “Det nytter”.

Oddny har vært ukependler Stavern/Oslo i 7 år. Hun har arbeidet som personalsjef i statlig kunnskapsbedrift inntil 1. januar 2006. Fra samme dato selvvalgt pensjonering med AFP. Erfaring som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet i 6 år derav 4 år som nestleder i Oslo. Oddny bor i Stavern.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**