Aina Dahl

Aina Dahl er representant for Venstre i Tønsberg bystyre, og sitter i utvalget for bygge og arealsaker. (2011-2015)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Aina Dahl

Foto: Privat

Ainas hjertesaker er miljø og arealpolitikk, helsepolitikk. åpenhet og lokaldemokrati.

Aina jobber som sykepleier og er også utdannet journalist.

Aina er styremedlem/opplæringsansvarlig i Tønsberg Venstre i perioden 2011-2012.

Viktig sak i neste periode er et nytt sykehjem med utvidede sykepleiefunksjoner for å ivareta pasieneter som er ferdigbehandlet på sykehus og trenger spesiell oppfølging før utskriving til hjemmet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**