Åpent brev til Tønsbergs Blad angående møte om ‘pølseloven’

Tønsberg Venstres representant i bystyret, Aina Dahl, har sammen med Sp, Ap
og Anne May Hogsnes sendt et åpent brev til Tønsbergs blad ang. oppslaget
etter et møte de hadde med politiet fredag 16. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Vi kjenner oss ikke igjen

Lørdag den 17. mars hadde Tønsbergs Blad et forside oppslag som lyder: Mindre pølse = mer bråk.

Reportasjen henviser til samarbeidsmøte i Tønsberg kommune fredag den 16. mars.
Dette er et årlige samarbeidsmøte med politi, restauranter, spisesteder, bydrift, drosjer, nattbusser, skjenkekontroll, politikere og kommunen.

Et hovedfokus på møtet i år var politiets evaluering av bråk og uro i Tønsberg sentrum i de tre månedene matserveringen i sentrum hadde vært stengt, mellom kl 03.00 og 06.00, fra 10. desember 2006 til 10. mars 2007. Pressens interesse var stor i denne forbindelse. Tønsberg Blad skrev sågar på forsiden samme dag som møtet var – den 16. mars: Nei til pølseloven. Med overskriftene i Tønsberg Blad fredag 16. mars og lørdag 17. mars kan det se ut som om Tønsbergs Blad setter agendaen for videre forebygging mot vold og uro i Tønsberg sentrum.

Vi som var på møtet fredag den 16. mars lurer på om vi var på samme møtet som Tønsbergs Blad journalist var på. Vi kjenner oss ikke igjen i forhold til det politiet la fram, om hvordan prøveordningen på 3 måneder hadde virket inn på vold og uro i Tønsberg

Vi oppfattet at prøveordningen i de to hele månedene, nemlig januar og februar, matserveringen hadde vært stengt, hadde anmeldte forhold hos politiet gått drastisk ned. Politiet var klar i sin tale om at stenging av matserveringen mellom klokken 0300 og 0600 forhindrer vold og uro i sentrum.

Bydrift som er den virksomhet i Tønsberg kommune som rydder søppel i gatene, var også helt klare i sin uttalelse. Problemet med søppel og papir i gatene var blitt mye mindre etter at matserveringen i sentrum var stengt mellom 0300 og 0600.

Vi kjenner oss derfor ikke igjen i Tønsbergs Blads negative vinkling om stenging av matservering i Tønsberg sentrum mellom kl 0300 og 0600. Både politi og bydrift la fram et positivt inntrykk av prøveordningen.

Uten at partiene vil binde seg til hvilken ordning som velges, er det viktig å få oppklart at bildet ikke riktig framstilt i avisen.

Med vennlig hilsen
Aina Dahl
Venstre

Steinar Solum
Senterpartiet

Brith Fjalestad
Arbeiderpartiet

Anne-May Hogsnes
Leder utvalget helse og omsorg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**