Må bygge Li skole nå

Nye Li skole har vært planlagt i årevis, og det er brukt mye tid og penger på å planlegge en god skoleløsning. Det er på tide å gå over fra planlegging til bygging slik at vi får realisert Li skole som elever, foreldre og ansatte har ventet på i årevis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det er helt utrolig at et flertall (FrP, H, KrF, Sp) i Nittedal kommunestyre ønsker å rykke tilbake til start ved Li skole med de ulemper og kostnader dette medfører.

Av gruppeleder Inge Solli

Det ble vedtatt en paviljongløsning for mer enn to år siden, og prosjektgruppen har i etterkant gjort vesentlige forbedringer i prosjektet. Det er innhentet anbud i et stramt byggemarked, og det var grunn til å tro at vi nærmet oss bygging.

Skolebarn

Foto: Microsoft

Venstre er uenig i det vedtaket som FrP, Høyre, KrF og Senterpartiet har gjort. Venstre håper i det lengste at i alle fall ett av disse partiene innser at de har tatt en beslutning med for dårlig beslutningsgrunnlag. De kan benytte anledningen til å endre standpunkt når rådmannen skal legge fram hvilke konsekvenser snuoperasjonen vil ha.

Det er lett å skyte på Senterpartiet i denne saken siden det er ordføreren og hans parti som har foretatt den største snuoperasjonen. Senterpartiet har tidligere stått sammen med bl.a Venstre om den valgte paviljongløsningen og at OPS (offentlig og privat samarbeid) ikke skulle brukes ved Li skole. Venstre tar konsekvensen av de beslutningene vi har vært med på å ta vedrørende Li skole, og ønsker å gå i gang med å bygge den nye skolen nå. Det er en tid for alt, en tid for planlegging og en tid for gjennomføring.

Men et ansvarlig parti som Høyre kan ikke gå fri for kritikk her. Så lenge Høyre har vært i mindretall, kunne de trygt komme med forslag til vedtak som passer med partiets ideologi uten å ofte en tanke på at vedtaket måtte iverksettes. Når nå partiet ser ut til å få flertall på overtid for en av sine hjertesaker (OPS), kan det kanskje være vanskelig å innse at toget allerede har gått for OPS ved Li skole. Det er ingen skam å snu, Høyre.

Det har vært jobbet godt med den tidligere vedtatte paviljongløsningen for å få til en del etterspurte forbedringer. Kommunens prosjektleder og skolens representanter har gjort en kjempejobb, og Venstre ønsker å takke for den lojaliteten og arbeidsviljen de har utvist med bakgrunn i det tidligere vedtaket om paviljongløsning. Det må oppleves problematisk at representanter fra de partiene som ønsker å starte på nytt ved Li skole tar ansatte og foresatte til inntekt for sitt syn uten at de har blitt rådspurt i forkant.

Gjennomføring av OPS kombinert med en ny konseptløsning (kompakt bygg i stedet for paviljonger) vil etter Venstres oppfatning føre til vesentlige forsinkelser. Det kan bli dyrere også, spesielt med bakgrunn i at en forsinkelse vil øke kravet om midlertidige utbedringer av nåværende skolebygg. Rådmannen, skoleledelsen, ansatte og foreldre synes å ha innsett dette. Venstre er enig i denne vurderingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**