Valgprogram 2007-2011

Kommunestyreprogrammet til Bodø Venstre for perioden 2007-2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Last ned kort versjonen i pdf format

Bodø Venstres Kommunevalgliste 2007

Innholdsfortegnelse:
1. MILJØ OG SAMFERDSEL

Miljo

Global oppvarming er vår tids største trussel, og det kreves øyeblikkelig handling for å redusere den. Innbyggerne i Bodø har et ansvar for å bidra til å løse klimautfordringene i samarbeid med offentlige og private aktører. Venstre har som mål at Bodø skal bli en framtidsrettet miljøby.

2. SKOLE — UTDANNING FOR INSPIRASJON OG KREATIVITET

Skole

Bodø Venstre vil styrke skolen, gjennom faglig mangfold og utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger for fremtiden. Alle skal ha mulighet til å utnytte egne evner og skaperkraft. Det er et mål for Bodø Venstre at elevene skal komme ut av skolen med et positivt selvbilde. Skal vi lykkes med dette er samarbeidet mellom foreldre og lærere helt avgjørende. Derfor vil Venstre sette fokus på lærerkompetansen, foreldersamarbeidet, elevmedvirkning og økt ansvar og myndighet til den enkelte skole og skoleledelse.

3. SOSIALT ANSVAR — MER TIL DE SOM TRENGER DET MEST

Psykisk helse

To av byens fyrtårn er Tusen-hjemmet og Bratt’n. De har samme filosofi: ett gram forebygging er mer verd enn et kilo medisin. Begge handler om engasjement, utfoldelse, forebygging, spenning, samhold, integrering og ny lærdom. Begge er buffere mot isolasjon, kjedsomhet og følelse av å mislykkes. Begge steder har Bodø Venstre vært med fra planleggingsstadiet. Vi vil fortsatt stå på, være med på nye planer, medvirke til idéutvikling, ha tett dialog og være garantist for nødvendig og fullgod behandling i politiske organer.

4. NÆRINGSUTVIKLING OG NYSKAPING

Sparegris

Bodø skal være en være en motor for nyskaping og vekst for hele regionen. For å få dette til vil Bodø Venstre fokusere på å skape et godt næringsmiljø, spesielt for små og mellomstore bedrifter, i samarbeid med offentlig sektor.

5. KULTUR OG KULTURMINNEVERN

Kultur, teater

Kulturkvartaltet og Kulturhuset, Jekta Anna Karoline og Ishall.


6. LOKALDEMOKRATI

Saksdokumenter

Bodø bystyre må vitaliseres. Venstre vil ha bort "de lukkede roms" politikk, og åpne for talerett for eldrerådet, ungdomsrådet og andre sentrale råd i hovedkomiteer og bystyret.

7. POLITISK REGNSKAP 2003-2007

Bøker

Seire og Tap for viktige Venstre saker siste periode.

8. VENSTRES IDEOLOGI

Venstre Logo Hamarøy Framtid Pike Optimist Sjarm Jente

BODØ VENSTRE
— FOR DEG SOM VIL PÅVIRKE

Valglogo 2007
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**