Anniken på Venstres landsmøte i Bergen

Frogn Venstre var representert på Venstres landsmøte i Bergen ved Anniken Holtnæs, politisk nestleder i Akerhus Venstre og lokallagsleder i Frogn Venstre. Her er en kort oppsummering av landsmøtets viktigste hendelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Anniken melder om et landsmøte full av optimisme mot det kommende valget. Vi er på sporet av det mellomstore Venstre som et moderne, sosialliberalt parti skal være.

Hovedtemaet på landsmøtet var Venstres splitter nye prinsipprogram “Frihet og rettferdighet”.

Programmet stadfester Venstres posisjon som Norges liberale parti, og slår fast viktige prinsipper for det moderne kunnskapssamfunnet.

Venstres andre hovedtema var vedtak av Venstres skolepolitiske manifest. Skole er en av Venstres hovedsaker foran høstens valgkamp. Og for Venstre er nøkkelen til en bedre skole å satse på kunnskap. Skolen er og skal være en av våre viktigste allmenndannende samfunnsinstitusjoner, både som demokratibygger, kunnskaps- og kulturbærer. Et underliggende stikkord for Venstres skolemanifest er tillit.
– Venstre har en grunnleggende tro på at de beste løsningene utvikles lokalt. Dette krever at vi gir folk tillit. Folk som blir vist tillit tar også ansvar. Lokal kreativitet og skaperkraft skal dyrkes frem, ikke kveles av direktiver ovenfra, sier Dørum
Blant de viktigste elementene i manifestet er:

>> Nasjonale rammer for skolens innhold, men langt mindre detaljstyring fra staten innenfor disse rammene.
>> Omlegging og utvidelse av lærerutdanningen til fem år
>> Sikre rekruttering av realfag- og språklærere
>> Mer fordypning og strengere praksiskrav for lærerstudentene
>> Gradvis innføre et kompetanseår for lærere
>> Innføre seniortiltak for å sikre at lærere står lenger i arbeid
>> Sikre læreren stor pedagogisk frihet
>> Økt satsing på og en omstrukturering av rådgivningstjenesten
>> Legge til rette for en rådgiver-spesialisering som et eget og dedikert utdanningsløp
>> Styrke det spesialpedagogiske arbeidet i skolen — spesialpedagoger på hver skole
>> Fortsette med nasjonale prøver
>> Sikre regelmessig skolepolitisk debatt i folkevalgte organer
>> Økt satsing på mappevurdering
>> Styrke skolen som integreringsarena for minoritetsspåklige
>> Styrke yrkesfagene
>> Styrke kultursatsingen i skolen
>> Gi rektor større handlingsrom — styrke skolene med administrative funksjoner

Landsmøtet var også sted for startskuddet på Venstres miljøkampanje “Fremtiden kan bli en ren fornøyelse”.
Målet er å mobilisere Venstrefolk lokalt og sentralt, og vise Venstre som det teknologioptimistisk og ledende og miljøpartiet i Norge. Kampanjen er en del av den dugnaden som trengs for å møte klimautfordringene.
Alt om klimakampanjen på: www.venstre.no/framtida

Venstres landsmøte vedtok følgende uttalelser:

En mer mangfoldig distriktspolitikk – https://www.venstre.no/artikkel/2806
Økt handel med og flere investeringer i Afrika – https://www.venstre.no/artikkel/2801
Stopp volden mot kvinner – https://www.venstre.no/artikkel/2804
Styrk eldreomsorgen – https://www.venstre.no/artikkel/2803
Fra hvileskjær til krafttak for fri forskning – https://www.venstre.no/artikkel/2750
Venstre krever nytt krafttak i psykiatrien – https://www.venstre.no/artikkel/2782
Fremtiden kan bli en ren fornøyelse – https://www.venstre.no/artikkel/2781
Slipp kulturen fri! – https://www.venstre.no/artikkel/2780
Grønt skattebudsjett i 2008 – https://www.venstre.no/artikkel/2736

Anniken Holtnæs

Foto: Anniken Holtnæs

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**