Finn Dale Iversen

Dette er Finn Dale Iversen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Finn Dale Iversen 5. kandidat

Foto: Severin Romer Iversen

Finn Dale Iversen
Finn Dale Iversen er 65 år, gift med sveitsiske Evelyn (bonde / kirketjener) og har 5 barn.

De bor på gården Bergsmyrene på Kana som de driver etter økologiske prinsipper. Han var en av de første som startet opp med økologisk jordbruk i Norge den gang i 1975.
Av utdanning har han landbruksskole og har dessuten gått 1 år på teaterskole. Finn jobber både som bonde og lærer.

Fritiden sin bruker han på fotografering – som han har en sterk interesse for – teater, barna, naturliv og smiing.

Fanesaker

Finn er opptatt av landbruk, økologi og naturvern.

Politisk erfaring og verv
Han er 2. vara til kommunestyret i denne perioden og var fast representant der fra 2007-2011.

Han er 1. vara til styret i Hurum Venstre. Han har tidligere vært nestleder i lokallaget.

Kontaktinformasjon
Finn Dale Iversen
Bergsmyrene 2
3483 Kana
Tlf. 32 79 32 43 /90 98 83 50
E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**