Guri Haveråen

—Venstres førstekandidat ved kommunevalget 2007 i Vestby kommune

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Jeg er født i 1955 og har bodd i Vestby kommune i Son siden 1978.
I 1978 begynte jeg som lærer på Solhøy barneskole. Til å begynne med var jeg klassestyrer eller kontaktlærer, som det heter i dag. Med treårig lærerhøgskole med musikk som spesialområde, var det naturlig at jeg etter hvert overtok det meste av musikkopplæringa fram til jeg begynte som spesialpedagog på Vårli videregående skole i Moss/Østfold fylkeskommune i 1988.
Ved årtusenskiftet ble Vårli skole lagt ned, og jeg var en kort periode lærer ved Såner ungdomsskole.
Jeg har siden jobbet i Østfold fylkekommune som rådgiver og spesialpedagog på Kirkeparken videregående skole.
Selvsagt er jeg opptatt av skoleutviklingen i Vestby kommune og mener jeg kan bidra
på det skolepolitiske området siden jeg er i læreryrket og er godt oppdatert både når det gjelder Kunnskapsløftet og nyere tanker i ideer i dagens pedagogikk.

Jeg er også opptatt av miljøvern. I min ungdom fulgte jeg ivrig med på det som skjedde i Framtiden i Våre Hender og har undret meg over at miljøvern på 90-tallet liksom ikke var mote lenger.
Vestby er en liten kommune med stort press fra mange kanter, blant annet stort utbyggingspress. Det er viktig at vi tar vare på de naturressurser kommunen besitter blant annet for å kunne tilby rekreasjonsområder for innbyggerne våre.
Viktig for Venstre blir derfor å ta vare på skog, mark, våtmarker og kystsonen. Venstre vil derfor gå inn for bevaring av områder for å beholde fugleliv, sikre tilgang til rekreasjonsområder, nyskaping av grønne lunger og beholde friluftsområder og grøntområder i tilknytning til tettstedene våre.
Kystsonen er selve kjennetegnet på Vestby kommune. Vi må ta vare på kystsonen til allmennbruk. Her ser jeg på utbyggingsplanene i båthavna i Son som en spesiell utfordring som Venstre er rede til å ta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**