Rune Sandsether

Presentasjon av Rune Sandsether (51), bosatt på Klokkarstua.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Rune Sandsether, Hurum Venstre

Foto: Finn Dale Iversen

Jeg er Rune Sandsether og jeg er 51 år. Jeg er gift med Elin (kommende bibliotekar) og har to barn som nå er unge menn på 24 og 26 år. Fosterfar til ei jente på 17 år og bestefar til en liten gutt.

Jeg bor på Nedre Ugstad Gård på Klokkarstua og driver med korn og oljefrø. Selv om jeg driver med konvensjonell korndrift er jeg opptatt av å drive mest mulig miljøvennlig. Jeg jobber også som lastebilsjåfør.
Jeg er agronomutdannet, har handelsbrev og har vært student på Landbrukshøyskolen.

Mange interesser og hobbyer, blant annet landbruk, maskiner, vinteridrett, ski, natur, friluftsliv og dessuten fosterhjemsarbeid og politikk.

Jeg er opptatt av nærmiljøet, landbruk, miljø og samferdsel.

Jeg har tidligere vært medlem av naturforvaltningsnemnda og sittet en periode i kultur, oppvekst og sosial. Styremedlem i Hurum Venstre. Fra høsten 2007 er jeg 3. vara til kommunestyret og 1. vara til Driftsutvalget. Jeg er dessuten personlig vara til Natur- og landbruksnemnda og medlem av Samarbeidsutvalget ved Folkestad Skole.

Kontaktinformasjon:
Rune Sandsether
Nedre Ugstad gård
3490 Klokkarstua
Tlf. 32 79 83 55 / 97 18 57 10
E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**