Venstre vil verne miljøet

Innspill fra Terje Johansen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Jan B. Strømme fra Frogn AP er gammel LO-medarbeider fra kraftkrevende industri. Han og jeg har hatt feider før, blant annet da han på vegne av LO krevde subsidier til kraftkrevende industri og dermed nedbygging av flere vassdrag. Som stortingsrepresentant gikk jeg inn for at industrien skulle betale markedspris, og det ble vedtatt.
Erik Haugen fra Ski AP, den gang sjef i Prosessindustrien Landsforening, var lenge på parti med Strømme, men skrev siden brev til meg og ga meg rett i at industrien måtte betale markedspriser, som resten av næringslivet.

Når jeg kaller May Granum og Jan Strømme for dinosaurer, er det på bakgrunn av at de tilhører en fortid hvor miljøet ikke ble satt pris på. Når Strømme påstår at det å legge ut over 100 fotballbaner til lagerbygg midt inne i Frogn nordskog er utvikling, er vi igjen på kollisjonskurs.

Venstre ønsker å utvikle næringsliv og arbeidsplasser i Frogn, men det må skje ved at mindre og kunnskapstunge bedrifter etablerer seg i og nær Drøbak. Disse er ikke arealkrevende, og de vil være attraktive for noen av dem som i dag pendler til Oslo. Venstre går inn for at antall nye boliger skal være 50 pr år. Det gir en vekst som lokalmiljøet tåler.
Høyres og APs planer vil føre til ytterligere press i et boligmarked, som allerede er Follos heteste.

Strømme skriver at APs og Høyres gigantplaner skal utvikle kommunen “bærekraftig” i fremtiden.

Han bør for det første sette seg inn i hva Gro Harlem Brundtland mener med bærekraftig. Dersom Erik Haugen har hørt dinosaurene raute i Drøbak, kan jo han i tillegg forklare Strømme hvorfor Ski AP vil verne Follos naturområder.

Terje Johansen
Frogn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**