Nittedal må fjerne barnehagekøen

Det blir helt nødvendig å opprette midlertidige barnehageplasser på grunn av forsinkelsene i barnehageutbyggingen. Venstre er imot å bygge Slattum barnehage innenfor markagrensa, også fordi dette fører til forsinkelser i barnehageutbyggingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre foreslo tidligere i vinter at Nittedal skal jobbe for å opprette midlertidige barnehageplasser i kommunen vår. Bakgrunnen for forslaget var at de 2 planlagte barnehagene, Rotnes kulturbarnehage og barnehagen på Slattum, ville bli vesentlig forsinket. Forslaget fikk tilslutning fra de øvrige partiene, men enkelte representanter uttrykte desverre at arbeidet med midlertidige barnehageplasser ikke kunne prioriteres like høyt som arbeidet med å ferdigstille Slattum barnehage.

I saken om midertidige barnehageplasser som kom opp igjen i april gav Venstre uttrykk for at kommunen må skaffe til veie flest mulig barnehageplasser. Det ble enstemmig vedtatt at alle på venteliste bør få barnehageplass fra høsten 2007.

Bergveronika

Foto: Vilhelm Kjelsvik

I debatten kom det frem at formannskapet vil at alle muligheter for å skaffe midlertidige plasser må utnyttes. Det være seg skoler med ledig kapasitet og andre lokaler. Vi i Venstre forstår at mange foreldre er fortvilte, og vi tror det blir svært vanskelig å få til full barnehagedekning på kort sikt. Når saken kommer tilbake til formannskapet er Venstre innstilt på at å bidra med økte bevilgninger slik at flere får et barnehagetilbud til høsten.

Venstre protokollerte eget forslag fordi vi mente forslaget kunne gi flere innspill til løsninger. Her er Venstres forslag:

1. Drive midlertidige barnehageplasser både i brakke på Mortetjern barnehage og i Brennakollen, til sammen 25 småbarnsplasser for barnehageåret 2007/08. Løsningen vil gi en merkostnad på kr.130000 i 2007. I tillegg må det vurderes en administrativ løsning for driften på Brennakollen.
130000 kroner tas fra disposisjonsfondet.

2. Administrasjonen vurderer hva Nittedal kommune kan bistå med for de barna/foreldrene som til høsten ikke får barnehageplass. Administrasjonen vurderer i bistå med kompetanse, lokaler, tilrettelegging og annet dersom foreldre ønsker å gå sammmen om å skape midlertidige barnehageplasser. Disse løsningene skal vare frem til de nye barnehagene står ferdige.

3. Administrasjonen skal opprette så mange midlertidige barnehageplasser det er behov og muligheter for å skape. Saken legges frem for ytterligere behandling når administrasjonen har klarlagt hvordan dette kan gjøres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**