Sommerhilsen 2006

Brev til medlemmer fra styret i Røyken Venstre sommeren 2006

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Dokument: Sommerhilsen

"Sommerhilsen 2006"
Styret i Røyken Venstre sender hilsen til medlemmer og sympatisører

Vi har bak oss en arbeidsom vinter- og vårperiode.
Lasse Thue, vår faste kommunestyrerep., varaordfører, leder for helse- og sosialutvalget med mye mer, har hatt stort arbeidspress i tillegg til jobben sin.
Det er fint at medlemmene i Røyken Venstre har vært aktive i perioden.

Forberedelse til kommunestyret m m:
Svært viktig er gruppemøtene foran de viktige kommunale utvalgene. Her har vi hatt god deltagelse; jamf handlingsplan 2006. Gruppemøtene som er på mandager, er åpne og blir ledet av Lasse Thue. Møtene annonseres på hjemsiden vår under meldinger. Også i felles gruppemøter har Venstre vært godt representert. (Handlingsplan 2006, se www.venstre.no/royken – Årsmøte 2006)

Utvalg mm: Venstre har også satt ned to utvalg som har i oppdrag å utarbeide notat om Røyken Venstres synspunkter på viktige saker: "Kommunedelplan for strandsonen-Notat fra Røyken Venstre 151105" (se hjemsiden) og "Slemmestad — Notat fra Røyken Venstre" ( Notatet blir lagt fram for styret i augustmøte)
Arne Vadseth har skrevet "Kommentarer til kommuneplanens arealdel"-april 2006 og Mary Sandal Johansen har skrevet kommentarer til "Røyken – grønn, nær og levende" 23. april 2006.

Leserinnlegg
Trenger vi kultur? Innlegget av Marit Kolbræk i RHA 4. mai ble lagt merke til og det er tatt inn på å Buskerudsiden (Venstre). Se også vår egen hjemside.
Spedbarn i psykiatrikø? Innlegg om betydning av helsestasjon/skolehelsetjeneste av Mary Sandal Johansen på vegne av styret etter innlegg 26. april i DT. (Hjemside — Debatter).

Studiearbeid
Programarbeid: Styret har satt ned studiegrupper med ansvarspersoner som skal jobbe med programmet til Røyken Venstre. Målet er et større programmøte tidlig i august og at programmet er ferdig utforma sent høsten 2006. For hvert av Venstres profilområder er det oppnevnt en ansvarsperson, ta kontakt med:
Miljø Arne Vadseth
Sosialt ansvar Tore Hogstad
Småbedrifter Jan Krokedal
Skole og Kultur Marit Kolbræk
Andre områder Lasse Thue
Venstreskulen — steg1: Tore Hogstad og Mary Sandal Johansen fikk kurs i denne delen på fylkesstyremøtet i juni. I forbindelse med at vi i Røyken har hatt foredrag av generalsekretær Terje Breivik og organisasjonssjef Runolv Stegane har vi fått med oss deler av dette programmet. Det som mangler er innføring i Venstres elektroniske møteplass. Her har IKT konsulent Jan Erik Wilhelmsen lova å komme og kan hende vil Hurum være med på det opplegget. Møtet/kurset vil bli annonsert på hjemsiden vår.
Forvaltningsreformen er et anna opplegg for studiearbeid. Her er det utarbeida et studiehefte til lokallaga. I hefte er det oppgave og spørreskjema som skal gå til VHO. Om Røyken Venstre maktar et heilt studieopplegg er vi usikker på, men her har vi kontakt med Hurum om fellesmøte med innledning av Trine Skei Grande. Vi ventar på avklaring fra henne. Forvaltningsreformen blir hovedtema på Venstre sin kommunalkonferanse i Drammen 22-23 september. Se også www.venstre.no/reform

Forslag til plan for arbeid med listestilling i kommunen ved lokalvalget 2007
Nominasjonsnemd er Arne Vadseth, Oddgeir Frøysok og Marit Kolbræk. Forslag til plan blir lagt fram på neste styremøte som er 16. august.

Miljøprisen 2006 Utvalget har hatt kontakt med DT og RHA og spesielt DT laga et bra oppslag der Røyken Venstre etterlyste kandidater til prisen i 2006.
Utvalget har reg. fire kandidater og vil ha møte i begynnelsen av august for å innstille kandidaten for 2006. Så vil utvalget få laget prisen ferdig i samarbeid med kunstneren. Utdeling blir som vanlig i forbindelse med et åpent møte.

Åpent møte 2006
Røyken Venstre planlegger åpent møte om Slemmestad til høsten.

www.venstre.no/royken Det er viktig at vi bruker heimesida vår. Kom med forslag til red. komiteen som er Arne Vadseth og Mary Sandal Johansen. Husk denne siden skal vi bruke aktivt i forbindelse med valgkampen — og den har startet.

Styret
Røyken Venstre 2006-07-03

Medlemsverving.
Du kan godt være listekandidat og sympatisør uten å være medlem av Røyken Venstre, men for kr. 260 har du betalt kontingent til Venstre sentralt, til fylkespartiet og til lokallaget. For lokallaget betyr flere medlemmer bedre økonomi og at vi får flere medlemmer til årsmøter i fylket og på landsmøte. Er du medlemm og har betalt? Da har du kan hende noen du kan verve?
Venstres Hovedorganisasjon, Møllergt.16, 0179 OSLO – Kontonr: 7874 0560084 – kr 260,00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**