Leserinnlegg Røyken og Hurums Avis 19.04.07: Sandspollen / Verpen, avsporing igjen

Den vil ingen ende ta denne ordvekslingen om Sandspollen / Verpen, men det må sies å være et fremskritt at grunneier nå velger å delta i en åpen debatt igjennom mediene og ikke gjennom et advokatfirma!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


La følgende være helt klart: Hele denne ordvekslingen dreier seg om Venstres ønske om å ta vare på et helt unikt naturområde kalt Sandspollen. Fremtidige generasjoner skal etter Venstres mening også få oppleve dette unike rekreasjonsområdet i Sætre. Dette er kjernen i saken.

Værpen satser på at dersom en gjentar et utsagn tilstrekkelig mange ganger blir det en sannhet. Slik er det ikke. Arctander har ikke kommet med feilaktige utsagn i denne saken. Hennes kommentarer i media er basert på grunneiers egne utsagn til Røyken og Hurums Avis og på fylkesmannens innsigelser mot grunneiers forslag til reguleringsplan for Verpen. Ved et tilfelle (i NRK Buskerud) ble hun feilsitert: Hun hadde ikke uttalt at grunneier ønsket å bygge hotell, men et herberge – noe grunneier selv hadde skissert i sitt første reguleringsforslag.

Grunneier vil tydeligvis gå langt i sine forsøk på å avspore debatten. Å hevde gang på gang at Marianne Arctander skal ha diktert Fylkesmannens avgjørelse er selvfølgelig smigrende, men det må avvises som det reneste oppspinn. Arctander har kun ved en anledning møtt en representant fra Fylkesmannens miljøvernavdeling og det var da Venstre arrangerte et folkemøte om Sandspollen. Grunneier Wærpen stilte ikke på møtet, men ble representert v/ Gjermund Stuvøy.

Arctander er en modig og ærlig politiker som tør å tale der andre tier. Hun har hele Hurum Venstres støtte i vår felles kamp om å bevare Sandspollen som den perlen den er for våre etterkommere.

Hurum Venstre

Gunn-Torill Homme Mathisen
Petter Normann Pettersen
Finn Dale Iversen
Roy Heien
Rune Sandsether
Geir Stave
Lisa Pettersen
Morten Kaksrud
Mari Myhrene
Elin Sandsether
Dag Berntsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**