Petter Normann Pettersen

Presentasjon av Petter Normann Pettersen (72), bosatt i Filtvet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Petter Normann Pettersen

Foto: Inger Johanne Pettersen

Jeg er Petter Normann Pettersen og jeg er gift med Inger Johanne (pensjonert sykepleier). Vi bor i Filtvet.

Jeg er lærer av utdanning, men er nå pensjonist. På fritiden er jeg ofte å finne i hagen, og hytta i Tjøme er flittig brukt. Synger i kor og er aktiv i flere lag og foreninger. Mye av fritiden har gått med til lokalpolitikken.

Jeg sitter i Styret for stiftelsen Drammen Museum og er 6. vara til kommunestyret. Medlem i Vennskapskommunekomiteen.
Jeg er tidligere leder i Hurum Venstre i en årrekke og har sittet to perioder i kommunestyret.

Kontaktinformasjon:
Petter Normann Pettersen
Filtvetvn.6
3480 Filtvet
Tlf. 32796379 / 95 10 61 04
E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**