Larvik skal være med å redde klimaet!

FNs klimapanel har nettopp offentligjort sin fjerde rapport om jordas klimatilstand. Over 3000 forskere fra hele verden har i felleskap kommet frem til at det er noe galt med været, og det er menneskene som står bak. Det blir varmere og varmere, og får klimaet fortsette å endre seg slik, så blir det dramatisk — både for naturen og for menneskene. En verden i en slik tilstand kan vi ikke overlevere til våre barn. Det er på tide å brette opp ermene og ordne opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Klimakampanjen - Alvhild Hedstein, Hallstein Bast og Gunnar Kvassheim

Klimakampanjen – Alvhild Hedstein, Hallstein Bast og Gunnar Kvassheim

Det er utslippene fra bilene våre, oljeplattformene våre, flyene våre og fabrikkene våre som er grunnen til den globale oppvarmingen. Blant annet.

Konsekvensene er mer ekstremvær, isbreene smelter, havene stiger, plante- og dyrearter blir utryddet, og områder som nå gir mat til millioner, blir til ørken. Da er det ingen grunn til å nøle. Norge er et av de verste landene i verden til å slippe ut gasser som ødelegger klimaet, og som eksempel: hver nordmann står for femten ganger større utslipp enn hver eritreer. Det gir oss også et eget ansvar for å gjøre vårt for å reparere det.

Heldigvis har vi tiltak som gjør det mulig. En offentlig utredning, gjennomført av det norske Lavutslippsutvalget, sier til og med at det ikke trenger å koste noe særlig, så lenge vi kommer i gang med en gang, og deler jobben på mange hender. Det betyr at også kommunene må bli med. Beregninger viser at så mye som 15 % av norske klimagassutslipp kan kuttes gjennom lokale tiltak, i den enkelte kommune og fylkeskommune. Med virkemidler som man allerede har. Dermed kan Larvik kommune selv ta klimaansvar, uavhengig av nasjonale mål og tiltak.

Vi kan redusere energiforbruket vårt, vi kan bruke mindre klimaskadelig drivstoff i bilene våre, vi kan gjøre det enklere for folk å velge sykkelen i stedet for bilen av og til, og vi kan endre hvordan vi behandler søpla vår. De fleste av tiltakene koster ikke en gang kommunen noe å gjennomføre. Men vi trenger nytenkende og fremtidsrettede politikere for å sørge for at disse virkemidlene blir brukt. Det er en rolle Venstre gjerne tar på seg.

Derfor har vi foreslått, i kommende kommunestyremøte, at Larvik kommune umiddelbart setter i gang arbeidet med å finne ut, og få en oversikt over, hva vi kan gjøre for å redusere klimautslippene.

Vi vet at kommunen, som en stor innkjøper av varer og tjenester, kan være en pådriver for å skape et mer klimavennlig innkjøpsmønster i Larvik. Ved alltid å etterspørre de mest klimavennlige løsningene, kan kommunen stimulere til et større lokalt tilbud som også gir næringsliv og innbyggere en større mulighet til å redusere sine klimagassutslipp gjennom bevisst forbruk. Vi må bruke markedsmakten vår.

Andre måter kommunen kan ta et miljøvennlig innkjøpsansvar på, er ved å kjøpe miljøbiler og miljødrivstoff, ved å sørge for at alle nye hus som kommunen oppfører blir svanemerkede, ved å kjøpe økologisk mat i kantiner og institusjoner, og ved å kjøpe miljøpapir, miljøvennlige hygieneprodukter, og andre miljøprodukter i daglig drift.

Det er et særlig behov for å øke tilgangen på klimavennlig biodrivstoff og miljøbiler. Transport utgjør en stor del av de norske klimautslippene, og biodrivstoff er et fornybart drivstoff som er med på å redusere klimautslippene fra bilparken. Venstre ønsker derfor at stat, fylke og kommune går foran og bruker sin markedsposisjon som innkjøper og kun handler drivstoff fra forhandlere som kan tilby biodrivstoff til innbyggerne lokalt.

Med 5 % biodiesel innblandet i vanlig diesel, får vi 5 % miljøsparing. Alle biler kan gå på diesel som har 5 % biodiesel innblandet. Noen biler kan gå på E85, en blanding av 85 % klimavennlig etanol og 15 % bensin. For disse drivstoffene kan bensinstasjonene bruke vanlige pumper og prisen er den samme.

Vi kan også:
· Spare strøm og energi i egen bygningsmasse
· Sette miljøkriterier ved offentlige innkjøp
. Starte lokale klimavettkampanjer
. Kjøpe kvoter for å nøytralisere effekten av egne klimautslipp

Og som reguleringsmyndighet kan vi:
· Sikre at innbyggerne kan velge fornybar energi som fjernvarme, nærvarme og bioenergi.
· Videreutviklet klimaaspektet i arealpolitikken.

Menneskeskapte klimaendringer er en så stor utfordring at alle må være med å ta et løft — rikspolitikere, lokalpolitikere, næringslivet og borgere.

Derfor må også Larvik kommune ta i bruk de virkemidlene den har tilgjengelig for å stoppe klimaendringene.

Hallstein Bast
Ordførerkandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**