Stortingsbesøk

Den 23. april feide det en venstrevind over Løvebakken. 22 venstremedlemmer fra Buskerud var invitert på besøk til Norges Nasjonalforsamling av stortingsrepresentant Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Hurum Venstre på Stortinget

Foto: Lasse Narjord Thue

Buskerud Venstres fadder, Borghild Tenden (Stortingsrepresentant for Akershus), inviterte venstrefolk fra Buskerud på besøk til Stortinget mandag 23 april. Hurum Venstre var representert med tre entusiastiske deltagere; Eli Britt Rognerud, Dag Berntsen og Gunn-Torill Homme Mathisen. Resten av deltagerne var fra hele fylket. Fra våre gode naboer i Røyken, til venstrefolk fra Hol i Hallingdal.

Vi ble tatt godt imot av Borghild, sekretær Guri Kinneberg og valgkampsekretær i Buskerud Venstre, Christoffer Biong. Vi ble loset ned i peisestuen der det var servering av både mat og venstrepolitikk. Borghild orienterte om arbeidet i Stortinget, mediestrategi og tiden framover. Borghilds ansvarsområde er først og fremst samferdsel og hun er nestleder i Transport- og kommunikasjonskomitèen.

Hun tok også for seg Venstres 4 hovedsaksområder; miljø, småbedrifter, sosialt ansvar og skole. Borghild gav også noen gode råd å ta med seg i valgkampen. Det var satt av tid til spørsmål og folk lot seg ikke be to ganger.

Til slutt fikk vi en omvisning i den staslige bygningen. Det må sies at spesielt Stortingssalen er et storslagent rom!
Et inspirerende besøk i oppstarten av en hektisk lokalvalgkamp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**