Sikre skoleveier

Venstre vil sikre skoleveien og trafikkområdet rundt skolene. Målsetningen for dette er å få flere barn og unge til å gå og ferdes til og fra skolene, da dette vil ha en positiv helse og miljøeffekt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Stadig flere foreldre kjører barna til/fra skolen fordi de mener veien er for farlig. Med dette øker biltrafikken. Dette bidrar ikke til en sikrere skole vei eller trafikkområde rundt skolen. Dette er en ond sirkel vi må jobbe for å komme ut av.
Det er “vei-eier” som er ansvarlig for skoleveien, dette innebærer at det først og fremst er kommunene og fylkene som har et ansvar for å sørge for trygge skoleveier. Staten har ansvaret for riksveiene. Samferdselsdepartementet har gjennom flere år bevilget penger til trafikksikkerhetstiltak, men likevel er alt for mange skoleveier farlige. Dette er også gjeldene i Gran kommune.
Staten har åpenbart en pådriverrolle og et ansvar for å skaffe penger i potten til trygge skoleveier, selv om ansvaret og utfordringene i hovedsak er lokale.
Venstre mener derfor det bør innføres statlige incentiver for at flere fylker og kommuner kan komme i gang med tiltak for å sikre skoleveiene og trafikkområdet rundt skolene.
Venstre vil jobbe for sikrere skoleveier og trafikkområder rundt skolene i hele landet og tar temaet opp som interpellasjon i Stortinget. Dette er noe Gran Venstre gir sterk støtte til, da det også i Gran kommune, og Hadeland generelt, er nødvendig å oppgradere gangveier slik at våre barn kan ferdes trygt til og fra skolene.

Hanne Magnussen
Gran Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**