Flere avgjørelser tas av folkevalgte

Folkevalgt makt over beslutningene styrkes når oppgaver overføres fra statlige organer til fylkeskommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Regjeringspartiene og Venstre har i Stortinget inngått kompromiss om organisering av offentlig forvaltning. Venstre fikk ikke tilslutning til ønsket om å flytte ansvaret for sykehusene tilbake til fylkeskommunnene, men det er enighet om at det er ønskelig å opprettholde tre forvaltningsnivåer og å redusere omfanget av fylkesmannens (dvs statens) saksbehandling bl.a i miljø- og landbrukssaker.

Venstres førstekandidater ved fylkestingsvalget i Vestfold, Kåre Pettersen og Aina Dahl, er glad for enigheten om forvaltningsreformen.

Les Sandefjords blads artikkel

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**