Møte om inkluderende oppvekst med Olaf Thommessen og Arild Stokkan-Grande

Pressemelding fra Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Den 2. mai arrangerer Østfold Venstre og Østfold Arbeiderparti arrangerer et møte om integrering og inkluderende oppvekst. Stortingsrepresentant Arild Stokkan-Grande (AP) og nestleder Olaf Thommessen (V) innleder til åpen debatt i Halden videregående skoles lokaler på Porsnes. Alban Gjegji (V) fra Rakkestad og Carlo Sleyman fra Halden vil også holde kortinnlegg. Møtet begynner

Vi ønsker i denne sammenhengen spesielt å rette oppmerksomheten mot tiltak som hjelper barn og ungdom med annen etnisk bakgrunn enn den norske, til en meningsfull tilværelse i Norge. I vårt mangfoldige og flerkulturelle samfunn styrker vi lojaliteten til fellesskapet ved å gi barn og unge en opplevelse av å ha utviklingsmuligheter og tilgang til meningsfulle aktiviteter.

I et inkluderende oppvekstmiljø må alle barn ha like muligheter til å utnytte sitt potensiale – uavhengig av kjønn og etnisk eller religiøs tilhørighet. Barn med ulik etnisk bakgrunn bør også omgås mer – det bør legges til rette for positiv kontakt på skolen og i fritiden, slik at man unngår å skape et samfunn med parallelle oppvekstverdener.

Sentrale spørsmål i denne sammenhengen er blant annet:
Hvordan kan vi senke terskelen for at innvandrer-/flyktningebarn kan delta i ulike fritidsaktiviteter?
Hva tenker foreldre av minoritetsspråklige barn om skole, fritid og
foreldreengasjement?
Hvordan kan vi hjelpe innvandrere til å ivareta og utvikle sin egen identitet samtidig som vi gir for eksempel innvandrerjenter bedre muligheter for aktivitet og egen utvikling?
Hvilke positive erfaringer og eksempler har vi som vi kan bygge videre
på?

Vi som arrangerer møtet håper at det utvikler seg til en møteplass mellom politikere, og byens innbyggere. Vi trenger en møteplass for åpen og fordomsløs dialog rundt disse spørsmålene.

For ytterligere opplysninger, kontakt
Geir Helge Sandsmark, tlf 951 60 369, e-post: [email protected]
Nestleder, Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**