Vellykket kandidatsamling

Rundt femti av Venstres kandidater ved høstens lokalvalg var samlet til seminar i Stavanger fredag 27. og lørdag 28. april. Kandidatene ble inspirert og skolert av veteraner som Odd Einar Dørum og Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Gunnar i Stavanger

Først ute var Gunnar Kvassheim som slo fast at Venstre i Rogaland nå har det beste utgangspunktet foran et lokalvalg på 30 år. Han understreket imidlertid at dette må være en inspirasjon til innsats og ikke en sovepute foran høstens valgkamp.

Kvassheim viste til at det er behov for et sterkt Venstre som kan holde miljøfanen høyt rundt om i de mange kommunene i fylket. Han gav en rekke innspill på hvilke saker som kan reises og hvilke standpunkter som best vil fremme Venstre som Norges ledende miljøparti, også lokalt.

Dørum i Stavanger

Odd Einar Dørum innledet om en annen av Venstres hovedsaker, skole. Innholdet i skolen kommer foran skolebyggene. Skolen skal gi elevene kunnskaper og ferdigheter. Da er gode og trygge lærere en forutsetning. Derfor legger Venstre stor vekt på lærernes situasjon.

Venstre har foreslått et kompetanse år for lærerne. Dette har vi dessverre ikke fått gjennomslag for i Stortinget. I Rogaland er kompetanseåret tatt opp i kommunestyrene i blant annet Stavanger og Eigersund. Begge steder har Venstres initiativ ført til vedtak der dette ønskes utredet lokalt.

Seminardeltakere

Seminaret bød også på konkrete oppgaver for kandidatene, samt nettverksbygging sosialt og politisk. En flott blanding av eldre og yngre venstrefolk med ulike erfaringer fra valg og valgkamper gav mange spennede diskusjoner både i plenum og i grupper.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**