Venstres kamp for frihet

Ingen har noen gang beskyld Venstre for å være et populistisk parti og vi Venstrefolk har syntes, at det er helt greit. Når vi nå blir hengt ut til å være det, er det bare å sette litt mer trøkk på argumentasjonen for at befolkningen i Vefsn og andre plasser får opp øyene for Venstres politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstres slagord er "Frihet og rettferdighet". Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vi er en del av en internasjonal idétradisjon som går tilbake til opplysningstidas humanisme med krav om frihet fra tvang og vilkårlig styre. Virkelig frihet forutsetter felleskap og rettferdighet.
Og her kommer vi til kjernen i mitt engasjement.
En fri verden kjennetegnes av rettferdighet, verdighet og muligheter for alle. Frie samfunn har lokale, nasjonale og globale felleskapsinstitusjoner og et godt sikkerhetsnett for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne — hvor enhver person med de nødvendige evner og innsatsvilje, skal kunne nå enhver posisjon i samfunnet.

Vi i Venstre er opptatt av å sikre åpenhet, uavhengighet og samspill. Spredning av makt og åpenhet om maktutøvelse er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon.

Den siste ukens hendeler beviser bare at demokrati og frihet aldri kan tas som en selvfølge, men må kjempes for på nytt og på nytt. Dette er politikernes ansvar og der ser jeg min rolle som Venstrerepresentant. Som Venstrepolitiker er jeg "vaktbikkje" og garantist for åpenhet i den offentlige forvaltningen og borgernes personvern. Med personvern mener jeg ikke en feig Mosjøenborger som skriver anonyme leserinnlegg. Jeg vil forhindre at særinteressegrupper skaffer seg privilegier på bekostning av offentlige helse- og velferdstilbud slik konsernsjef Hans T. Austad skisserer i torsdagens avis. Etter min mening sauser han sammen begrepet "næringsvennlighet" med metoder som innebærer en tvilsom form for prissamarbeid og oppnåelse av monopolstilling.

Kippermoen idrettsanlegg ble i sin tid bygd opp med stor dugnadsinnsats av lokalbefolkningen. Senere har det offentlige gjennom demokratiske beslutninger videreutviklet anlegget slik at det i dag framstår som et mønsteranlegg i nasjonal sammenheng. Gjennom skatteseddelen har innbyggerne gått sammen om å legge til rette for fysiske aktiviteter med stor helsegevinst. Totaltilbudet i dette anlegget er det unike og forsøkene på å avstenge deler med økonomiske hindringer er uakseptabelt for oss som allerede har vært med på å betale for investeringene. Det må være en selvfølge at hele befolkningen skal kunne gjøre seg nytte av Kippermoens fasiliteter uavhengig av lommebokens størrelse. Dette er kultur og samfunnsutvikling!

Franziska Wika
Vefsn Venstre

Mosjøen, 26. april 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**