Ole Andreas Lilloe-Olsen

Ole Andreas er gruppeleder for Venstre i kommunestyret, og er nestleder i plan- og miljøutvalget i Bærum Kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Fødselsår: 1957
Bosted: Bærums Verk
E-post: [email protected]

Ole Andreas Lilloe Olsen

Ole Andreas Lilloe Olsen
Foto: Jan Schwenke

Kort presentasjon:
Ole Andreas har røtter både i Aker og Bærum fra før reformasjonen og regner seg til områdets opprinnelige bondebefolkning. Han har vokst opp delvis på Eikskollen og Hosle, delvis på de spede rester av farsgården Vestre Grefsen i Oslo.

Profesjonelt: Utdannet som husdyragronom og landbruks- og ressursøkonom og har spedd på med grunnfag informasjon. Har en kort karriere som infanterioffiser i HM Kongens Garde og har senere arbeidet innen naturforvaltning og landbruk. Er i dag organisasjonssjef i Bondelagets Servicekontor AS avdeling på Hønefoss.

Fritid: Har alltid vært et organisasjonsmenneske og har hatt en rekke verv lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Er spesielt glad i friluftsliv og har drevet aktivt med hundesport det meste av livet. Er også opptatt av historie og å pleie familie, tradisjon og røtter.

Gift med Kjersti og har fire barn.

Politiske hjertesaker:
Er spesielt opptatt av
areal- og miljøforvaltning og av å bevare Bærum som en grønn bygd med et landlig preg.
gode oppvekstmiljøer for alle forskjellige typer barn og unge, også uorganisert ungdom, og formidling av kunnskap og kompetanse om naturens muligheter og begrensninger til nye generasjoner.
stabile og gode bomiljøer med politisk engasjement og innbyggermedvirkning
en innholdsrik, trygg og god alderdom

Besøk gjerne Ole Andreas sin hjemmeside med mange artikler om bærumspolitikken!

http://www.namiko.no/grontvalg07.htm

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**