Planer for silisiumfabrikk på Karmøy

På møte mellom stortingspolitikere og lokale politikere og næringsliv, mandag 30. april, viste Helge Grini Johansen fra Hydro, planer om silisiumfabrikk på Karmøy Næringspark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Silisium er en viktig bestanddel i solcellepanel, og mye tyder på at det vil bli etablert flere slike fabrikker i Norge. Nå arbeides det for at en av disse skal legges til Karmøy Næringspark. God tilgang til energi samt gode erfaringer med døgnkontinuerlig drift er viktig faktorer som taler i Karmøys favør.

Gunnar Kvassheim understreket at det er gledelig at det dukker opp flere prosjekter knyttet til ren energiproduksjon i distriktet, og gav uttrykk for at Venstre vil arbeide for etablering av slike virksomheter.

Se video her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**