Miljøkommunen Os

Innspill fra Tore Rykkel til formannskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Formannskapet i Os har gitt meg oppdrag å lage en skisse som skal være grunnlag for diskusjon i formannskapet. Dette dokumenet fungerer som et slikt innspill.

Hensikten med dokumentet er:

1. Å avklare hva en "miljøkommune" er og synliggjøre de ulike områdene som inngår i begrepet.

2. Å foreslå overordnede miljøprinsipper som formannskapet kan ta stilling til.

3. Å legge til rette for at miljø skal inngå i det faste kommunale planarbeidet, slik at miljøaspektet automatisk blir rullert sammen med resten av kommuneplanen.

4. Å starte en prosess som gir grundig informasjon innenfor hvert miljøområde, slik at formannskap og kommunestyre kan vedta tiltak.

5. Å tilrettelegge for strakstiltak.

Se vedlagte PDF-dokument

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**