Opprop: Vi har en jobb å gjøre!

4. mai, i Bangkok, ble forskere fra 100 land enige. De la frem et dokument på 1500 sider. Det viser hvilke valg vi må ta, slik at vi kan få klimasituasjonen under kontroll igjen. Hvilke beslutninger som må gjennomføres. Og hvem som må ta dem. Det er vi, som politikere, som må ta på oss dette ansvaret. Det er vi som har den viktigste jobben her. Det er dere som skal peke ut hvem av oss som er best kvalifisert til det

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I det vedlagte dokumentet tar Os Venstre et kraftig oppgjør med FrPs manglende evne til å ta et av verdens viktigste problem på alvor. Og inviterer samtidig til et samarbeid.

Høyvann ved Bjørnegården2

Foto: Tore Rykkel

Klikk her for å åpne oppropet! (pdf)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**