Røykens Miljøpris 2007

– Hvem får Røyken Venstres Miljøpris 2007?
– Røyken Venstre ønsker forslag på kandidater

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Røyken Venstres Miljøpris 2007

– Hvem får prisen i 2007?
– Røyken Venstre ønsker forslag på kandidater.

Kunstverk
Prisen er et grafisk trykk fra Røyken-kunstneren Vemund Tollefsen. Venstre har sikret seg en opsjon på disse trykkene. Trykkene er nummererte og blir rammet inn slik at det står litt om selve miljøprisen også.

Hvem som har fått prisen
I 2002 gikk prisen til elevene ved Slemmestads Ungdomsskole for Bøbekkprosjektet; "innsats med oppryddingsarbeid i og rundt Bøbekken",
Røyken Husflidslag fikk prisen i 2003 for " lag arbeid som går på riktig ressursbruk og å ivareta husflidstradisjonene i kommunen, undervisning i skolene med mer",
Nærsnes Kystlag fikk prisen i 2004 for "levendegjøring av gammel kystkultur"
I 2005 gikk prisen til Åros Jeger-og Fiskerforening for "arbeid som er viktig for dyre- og fiskelivet i området. Foreningen har egen barne- og ungdomsgruppe"
Miljøprisen 2006 gikk til Foreningen til Ski-idrettens Fremme ved løypebas Trygve Rud. "for en fantastisk jobb som har ført til at Røyken har et av skiforeningens beste løypenett. Dette med en liten og miljøvennlig løypemaskin"

Hvem får prisen i 2007?
Ta kontakt om du har forslag på kandidater til Miljøvernprisen i 2007. Komiteen understreker at både enkeltpersoner og lag kan være aktuelle til prisen.

Miljøpriskomiteen 2007
Daniela Torsvik, Lasse Thue og Anne-Sofie Hjelmeland

Bilde: Ole Rudtar i mot prisen på vegne av Trygve Rud. Borghild Tenden (V) overrekker prisen.

Bilde: Ole Rudtar i mot prisen på vegne av Trygve Rud. Borghild Tenden (V) overrekker prisen.
Foto: MarySandalJohansen

Om miljøprisen 2006 les i nyhetsarkiv (Meny til venstre)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**