Spørsmål vedr. oppdrettsanlegget – Spørsmål fra Os Venstre

Det planlagte opprettsanlegget ved Gulholmane har mobilisert mange i nærmiljøet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Os Venstre beklager at disse planene nå kan bli realisert. Vi håper imidlertid at EWOS i det minste vil gjøre tilpasninger i størrelsen og plasseringen av anlegget, slik at de uheldige virkningene kan dempes.

Hvilke muligheter har kommunen nå til å kunne påvirke i en slik retning?

Vennlig hilsen

Tore Rykkel
Kommunestyrerepresentant
Os Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**