Status vedr. oversendelse av NITO-saken – Spørsmål fra Os Venstre

De siste årene har en del sentrale politikere drevet utidig innblanding i saksbehandlingen av saker som ikke skal behandles politisk, eller i saker som enda ikke har vært klar for politisk behandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Dette kan vi i klartekst lese ut av rådmannens utgreiing til formannskapsmøtet i slutten av mai. I følge Rådmannen har de ikke utvist normal dømmekraft. Og de har overtrådt grensene for etisk forsvarlig oppførsel. I flere tilfeller har ordføreren blitt orientert om dette. Likevel er det først når saken formaliseres gjennom et brev fra NITO at rådmannen tar opp disse opplysningene i større bredde.

Rådmannen vedgår likeså at han lenge har vært bekymret for den etablerte praksisen, der administrasjonen blir instruert om å komme med to ulike forslag til vedtak. Det kan se ut til at det ene vil passe agendaen til det politiske flertalet. Det andre forslaget er tilpasset vanlig forvaltningspraksis og vedtatte kommuneplaner, og lovverket. Os Venstre deler denne bekymringen.

Det gjør nok mange av de ansatte også. Kommunen har hatt flere runder med omorganisering og kulturdreining. Den er en organisasjon der spenningene enda ikke har lagt seg. Vi tror derfor det blir vanskelig, som rådmannen selv peker på i sin utredning, å få frem alle sider i denne saken.

Da saken ble behandlet i Formannskapet, ble det etter forslag fra Høyre, og mot FrPs stemmer, gjort vedtak om at saken skulle oversendes Fylkesmannen for nærmere vurdering.

Os Venstre støtter Høyre når de ønsker åpenhet rundt disse problemstillingene. Vi vil be ordføreren redegjøre for innholdet i henvendelsen, status nå, og planlagt fremdrift i denne saken. Vi ønsker også en bekreftelse eller avkreftelse på om forvaltningsstyrets leder har vært involvert i noen av de sakene som er tatt opp som eksempler i NITO-brevet eller i rådmannens redegjørelse. Hvis ikke, hvem som eventuelt har stått for dette.

Vennlig hilsen
Tore Rykkel
Kommunestyrerepresentant
Os Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**