Venstre og skolen i Os

Som de fleste andre partiene, er Os Venstre opptatt av at vi har en god skole i kommunen vår. På mange måter har vi det allerede, men utviklingen, hvis vi kan kalla det for utvikling, har på enkelte områder gått feil vei de siste fire årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


For eksempel har skolene sitt driftsbudsjett (lønn ikke inkludert) ikke tatt hensyn til de kravene læreplanen frå 1997 setter. Dette har ført til at skolene i fag som f.eks. forming og heimkunnskap ikke er i stand til å oppfylle læreplanen. Slik kan vi ikke ha det. Læreplanen er til for å følges, og Os Venstre vil gjøre sitt til at rammene blir økt slik at elevene får den undervisningen de har krav på.

Dette gjeld også i høy grad spesialundervisningen og den tilpassede opplæringa. Nedskjæringene på dette området har skapt store problem for såvel lærerer som elever, problem som vi er nødt til å løse. Vi kan ikke ha det slik vi har hatt det siste året der foreldrene har måtte anke til fylkeskommunen for å få det barna deres rettmessig har krav på!

Denne situasjonen er ikke Os kommune verdig. At det politiske flertalet strøk den bufferen som en tidligere hadde til å møta nye elever med ulike problemer, som dukker opp gjennom skoleåret, er en medvirkende årsak til disse problemene. Os Venstre vil gå inn for at denne bufferen kommer på plass allerede ved neste års budsjett.

Men skole er mer enn lekser og læring. Kommunebygg a/s har tatt over ansvaret for vedlikeholdet av skolebygningene, noe som ikke bare har vært vellykket. All ære til de ansatte i kommunebygg. De gjør en god jobb innenfor trange økonomiske rammer. Situasjonen er likevel den at skolene ikke har midler til å kjøpa de nødvendige såkalte tilleggstjenestene (skifting av lysrør, vedlikehold av innbo, utstyr m.m.) noe som gjør at vi får ulike, og ikke alltid akseptable løsninger rundt om på skolene. For eksempel kan både elever og lærerer måtte utføre oppgaver som det tidligere var selvfølgelig at vaktmestrene tok seg av.

Venstre vil gjøra sitt til at vedlikeholdsbudsjettet på skolene blir stort nok til at en slepper slike tilstander i fremtiden

Skole er viktig! I Venstre er vi glade for at det er bred politisk enighet for å opprettholde krinsskulane og dermed sikre levedyktige lokalsamfunn. Med felles innsats kan vi også gjøre skolehverdagen enklere både for elever og ansatte i årene som kommer.

Tore Rykkel
1. kandidat Os Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**