Hilsen til Bærums borgere

Kjære velger!
Det er nå det gjelder. Valget i 2007 vil bli et avgjørende valg for hvordan Bærum skal se ut og utvikle seg i fremtiden. Det er både positivt og nødvendig med utvikling, men ikke all utvikling er nødvendig eller positiv. Vi i Bærum Venstre mener kommunenes innbyggere skal bestemme den utviklingen vi ønsker i Bærum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Du vil finne mye likt i partiprogrammene. Heldigvis! For Bærum Venstre vil det derfor være viktig å bruke det meste av energien på å få gjennomført de sakene vi kan få flertall for, og selv om prioriteringene våre i utgangspunktet kan være forskjellig er det viktigste å finne gode løsninger vi kan enes om.

Det er imidlertid også noen viktige skillelinjer. Venstres politikk er særlig fokusert på areal- og miljøpolitikk, innbyggerstyring, og menneskenes muligheter for utvikling i kommunen fra barnehagen til bo- og behandlingssentret. Sett med Venstres øyne vil den viktigste striden fremover stå om hvordan vi skal forvalte naturarven og prioritere bruken av de knappe arealressursene i Bærum. Venstre har en lav smerteterskel i disse spørsmålene.

De klare skillelinjene i Bærumspolitikken går mellom dem som vil bevare Bærum som en levende, grønn, åpen og landlig kommune på den ene siden og dem som vil skynde på i å utvikle Bærum i retning av en tett bebygd drabantby på den andre siden.

I Kommunestyret og andre kommunale organ har det først og fremst vært Venstre som har forsøkt å holde igjen for utbyggingspresset og et konkret forslag fra Venstre i Kommunestyret om å dempe boligutbyggingen i Bærum fikk bare tilslutning fra sentrumspartiene og SV.
Til syvende og sist skal det imidlertid være du og dine som bestemmer.

I Bærum er det innbyggerne og ikke utbyggerne som skal bestemme!

I de enkelte saker vil vi derfor fortsatt legge avgjørende vekt på hva lokalmiljøene mener.
Det er ditt valg, men hvis du vil bevare Bærum grønt, stem grønt!
Uansett hva du mener håper vi du bruker stemmeretten. Godt valg!

Ole Andreas Lilloe-Olsen, 1.kandidat for Venstre i Bærum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**