Jon Arne Silgjerd er kritisk til SFT

Hå Venstres Jon Arne Silgjerd er kritisk til at SFT ikke har satt av midler til generelle vannforberedende tiltak for Jærvassdraga, noe som er i strid med merknader fra Stortingets Energi- og miljøkomite. Lederen av AJV ønsker å gå videre med dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Jon Arne Silgjerd

Foto: Tore Nilsen

Jon Arne Silgjerd, som er leder av den politisk sammensatte styringsgruppa for Aksjon Jærvassdrag (AJV) har derforbedt leder av Energi- og miljøkomiteen, Venstres Gunnar Kvassheim, ta dette opp med miljøverndepartementet.

AJV får i år 2 millioner kroner fra Miljøverndepartementets vannmiljøpott. Sammen med midler fra fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunene blir dette tilsammen rundt 6 millioner kroner.

Av de 2 millionene fra Miljøverndepartementet går omlag 1 million til rapportering og informasjon. Omlag halvparten av det resterende går til et interkommunalt avløpsprosjekt, resten til miljøovervåking. Dessverre er det altså ikke satt av midler til generelle vannforbedrende tiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**