Til innhold
Bli med.

Venstre har ikkje stilt til val i Hå kommune i perioden 2019 – 2023.

Venstre er Noregs liberale parti, og med arbeidar for å gjera Rogaland grønare, betre og meir inkluderande. Våre hovudsaker er å jobba for ein betre skule, for å ta vare på naturen og for å for at det skal vera enkelt å starta si eiga bedrift. Det skal også vera enkelt og effektivt å reisa miljøvenleg i heile Rogaland.

Har du innspel om noko som er viktig for deg, er du velkomen til å ta kontakt med fylkestingsgruppa vår. Kontaktinformasjon finn du på rogaland.venstre.no

Vil du vera med på Venstrelaget? Bli medlem!

 • Sats på skolen.

  Barn lærer mer når de har det bra. En god skole er en skole der barna trives. Alle barn fortjener lærere som gir dem mulighet til å velge sin egen framtid.

 • Flere nye jobber.

  Det må bli lettere å skape arbeidsplasser der du bor. Venstre støtter gründere og småbedrifter. De som våger å satse skal ha like rettigheter som andre arbeidstakere.

 • Ta vare på naturen.

  Vi bor i et land med fantastisk natur. Den har lagt grunnlaget for vår velferd. Men naturen er sårbar. Derfor vil Venstre ta vare på miljøet. Vi vil gjøre det lett og billig å leve miljøvennlig.

 • På lag med framtida.

  Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi vil at våre barn og barnebarn skal ha minst like gode og trygge liv i morgen, som vi har i dag. Derfor er Venstre på lag med framtida.