Til innhold
f.v. Grete Friestad (3.kandidat), Kjetil Friestad (ordførarkandidat), Tone Dybing Gravdal (4.kandidat) og Miriam Dybing Taksdal (2.kandidat), Foto: Siw Helen Bø/SHB Foto

Se framover med Venstre.

I 2023 stilte Venstre til val i Hå kommune, men kom dessverre ikkje inn. Vi ønsker å takke alle som stemte på oss. Vi skal fortsette jobben med å påvirke kommunestyret til å skape eit grønare og meir levande Hå. Har du innspill er du velkommen til å kontakte oss.

Vår politikk

Ein kortversjon av Hå Venstre sitt valprogram er no sendt ut til deg som bur i Hå. Vil du lesa den digitalt, finn du den her.

Heile valprogrammet finn du her. Har du fleire spørsmål, er du velkomen til å ta kontakt med oss i Hå Venstre!

Våre hovudsaker

Venstre er Noregs sosialliberale parti, og me ynskjer å gjera Hå grønare, betre og meir inkluderande. Våre hovudsaker er å verna om naturen, ein betre skule i Hå, for å ha eit trygt og nært omsorgstilbud av høg kvalitet for alle, samt skapa grøne, levande lokalsamfunn. Me ynskjer også at det skal være enkelt å starta driva sin eigen bedrift i kommunen. For oss er det også viktig at det er attraktivt og effektivt å reisa kollektivt, som gåande og på sykkel. Me vil jobba for at alle skal få moglegheita til å leva gode og meir berekraftige liv i kommunen vår, på alle område!

Me verdset dine innspel!

Har du innspel om noko som er viktig for deg, er du velkomen til å ta kontakt med våre lokale kandidatar eller fylkestingsgruppa til Rogaland Venstre. Kontaktinformasjon til sistnemnde finn du på rogaland.venstre.no

Vil du vera med på Venstrelaget? Bli medlem!

Våre folk