Venstre og andre partier

Alle partier vil mye bra — derfor kan vi samarbeide om det meste
Det er imidlertid også saker som skiller oss. Sett fra Venstres ståsted ser det slik ut:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre er enig med Høyre om en forenkling og modernisering av samfunnet, men vi mener en ubetinget tro på at markedet løser alle problemer er naivt og på sikt farlig.

Venstre er enige med Kristelig Folkeparti om betydningen av et engasjement i rettferdighets- og fattigdomsspørsmål og verdien av vår kristne kulturarv, men vårt engasjement og kamp for rettferdighet skal gjelde alle — også dem som velger et liv utenfor A4-normen.

Venstre er enig med SV om å ta miljøutfordringene på alvor, men vi mener gulrot er bedre egnet enn pisk, at aktiv forvaltning er bedre enn passiv konservering og vi har tillit til enkeltmenneskenes vurderingsevne og vil ikke at myndighetene skal regulere våre liv fra vogge til grav.

Venstre er like opptatt av levende bygder, spredt bosetting og ren og trygg mat som Senterpartiet, men vi er også opptatt av å se fremover, legge til rette for dyktige mennesker med stor virketrang og skaperevne og stimulere utvikling.

Venstre har samme tillit til folks evne til å bestemme over eget liv som Fremskrittspartiet, men vi har stor ydmykhet og respekt for naturen og miljøet og vi ønsker et inkluderende samfunn med trygghet for alle.

Venstre er enige i Arbeiderpartiets sosiale engasjement, men vi er mer opptatt av likeverd enn likhet, og tror at et mangfold av løsninger kan gi positive muligheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**