Vellykket møte om Hav og Miljø

Et tjuetalls tilhørere hadde komme til Grand Hotell for å se og høre Erling Svendsen fortelle om livet under havoverfalten. De vakre bildene til tross, det var ikke bare en fornøyelig historie de ble fortalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Stavanger Aftenblad skriver om Erling Svendsen:

Dykking

Foto: Erling Svendsen

“Erling Svendsen tar seg oftere vann over hodet enn dykkere flest. Egersunderen har bak seg nøyaktig 3152 dykk. Det gjør ham til en av topp ti i Norge. Derfor er Erling Svendsen en mann som verd å lytte til når han snakker om forandringer i havet. Han har sett med egne øyne det andre bare aner.”

Og det Erling Svendsen har sett gir grunn til bekymring. Arter forsvinner og nye arter tar over. Maneter som kan leve i 30 år har begynt å vise seg også i våre fjorder. Kronemaneten har alt inntatt Trondheimsfjorden og enkelte fjorder ved Bergen. Den har redusert fiskebestanden i fjordene den har inntatt.

Gunnar Kvassheim fortalte at becquerelinnholdet i grisetaren ved Tvedestrand er like ved tiltaksgrensen i EU. Dette skyldes utslipp fra Sellafield. Kvassheim skal snart besøke gjenviningsanlegget på nordvestkysten av England.

Erling Svendsen poengterte at effekten av global oppvarming også sees i havet. Sist helg dykket var temperaturen i vannet 11 grader. Det er høyere enn normalt for årstiden.

Vi tror at global oppvarming først og fremst er noe vi ser på land, men det påvirker vel så mye livet i havet, sier Erling Svendsen til Stavanger Aftenblad. Han legger til at han ser fiskeslag i dag som han aldri har sett før og verre – fisk som han så på hvert dykk før, er mer eller mindre borte.

Les mer i Stavanger Aftenblad her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**