Kronikk: Framtiden kan bli en ren fornøyelse

Det har lenge vært en utbredt misforståelse at det vil være en trussel mot velferdssamfunnet dersom vi tar miljøet på alvor og gjennomfører de endringer som er nødvendige. Nå vet vi bedre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Foto: Tore Nilsen

Det skriver Gunnar Kvassheim i en kronikk i Rogalands Avis i dag. Han viser blant annet til at Lavutslippsutvalget har dokumentert at omstilling til et mer bærekraftig samfunn ikke representerer en trussel, men tvert imot åpner nye store muligheter.

Kvassheim kommer også inn på at støtteordningene for produksjon av fornybar energi i Norge er blant de dårligste i Europa. Lokale tiltak som f.eks. bølgekraftprosjekt utenfor Karmøy står i fare for å gå til England da de der får bedre vilkår enn i Norge.

Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**