Venstreforslag til skole, kultur og bygningsvedlikehold

I sammenheng med årsevalueringen i siste kommunestyremøte foreslo Venstre å styrke skolen, bevilge penger til kultur og idrett og ta et tak for vedlikeholdet at kommunale bygg. Flertallet gikk i mot.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre ville gi 10 mill. til IKT og læremidler i skolen.

Datamus, hånd

Det er ingen tvil om at dette i høyeste grad er nødvendig. Videre ville Venstre bevilge 6.5 mill. til bygningsvedlikehold, 150.000 til å holde svømmehallene på Tjodalyng, Brunla, Føystvet og Hedrum oppe for bruk for alle om kvelden. Partiet gikk også inn for å gi 25.000 til Makalausen teaterforening på Hvarnes og til Larvik teaterforening.

– Det var skuffende at bare Venstre ser hvor nødvendig det er med styrking av skolen og av bygningsvedlikeholdet. Kulturpengene betyr også mye for mange, selv om det er for småpenger for kommunen å regne i denne sammenheng, sier Hallstein Bast (V).

Se forslagene til vedtak her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**