Vil bruke mer penger på buss

Gunnar Kvassheim er uenig med Hallgeir Langeland som ønsker å bruke av de ekstra 47 millionene som settes av til kollektivtrafikk til bybane. Kvassheim understreker at midler til bybane må komme av en egen pott.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Buss1

Foto: Tore Nilsen

– Når vi ser at klimatiltakene må løses ved å få flere til å reise kollektivt så bør disse postene betydelig styrkes, og det vil fra Venstres side være en forutsetning for at vi skal inngå et klimaforlik på Stortinget, at der avsettes mer penger til kollektivtrafikk i storbyområdene. Det sier Gunnar Kvassheim til NRK Rogaland.

Han understreker at det er viktig at man ikke tapper dagens belønningsordning ved å legge inn nye tilbud som f.eks. bybane. Belønningsmidlene må gå til styrking av frekvens og tilgjengelighet mener Gunnar Kvassheim. Bybaneprosjektet må finansieres ved egne midler.

Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**