Gunnar Kvassheim i vikingferd til Sellafield

Mandag 21. mai og tirsdag 22. mai deltar Gunnar Kvassheim på en konferanse om Sellafield anlegget i nordvest England. Konferansen samler nordiske og britiske myndigheter, politikere og interesseorganisasjoner for å diskutere Sellafield anleggets framtid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Sellafield anlegget

Sellafield anlegget

Anlegget som ligger på nordvestkysten av England, i Cumbria, har vært ansvarlig for store utslipp av radioaktivt materiale til Irskesjøen. Disse utslippene har blant annet fulgt havstrømmene til våre kystområder. Selv om utslippene fra selve anlegget har vært redusert de senere årene, har anlegget også vært plaget av uhell og utslipp i nyere tid.

I april 2005 var anlegget utsatt for en lekkasje der over 80 000 liter radioaktiv væske rant ut av fra gjenvinningsanlegget THORP. Heldigvis ble dette samlet opp og tatt hånd om før det forurenset sjøområdene rundt anlegget.

Undersøkelser langs norskekysten viser at radioaktivt materiale fra Sellafield når våre strender, og det er påvist høye stråleverdier, blant annet i grisetaren ved Tvedestrand. Også irske myndigheter er svært bekymret for sikkerheten ved anlegget og har startet en prosess for å få anlegget stengt.

Konferansen i neste uke vil i stor grad dreie som om det nå er trygt å gjenåpne gjennvinningsanlegget THORP. Initiativet til konferansen kommer fra organisasjonen “Guardian of our common seas”, Bellona og British Nuclear Group Sellafield (BNGSL). Gunnar Kvassheim deltar sammen med parlamentarikere, frivillige organisasjoner og rådgivere for offentlige etater fra Norge, Sverige og Storbritannia.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**