Landsbyen Ask – en stor mulighet for hele Gjerdrum

Vi har fortsatt en mulighet til å skape en hyggelig liten landsby på Ask. Men det trengs en visjon og en bestemt vilje for å få det til – og vi må starte nå! Den beste garantien for å få det til er å gi Venstre et tydelig mandat ved kommunevalget 9.-10. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Høsten 2009 vil vi få en ny og arkitektonisk spennende ny ungdomsskole på Vestjordet. Den får en atriumsløsning med et felles åpent friluftsrom i midten. Hva er vel da mer naturlig enn at også Ask får et menneskevennlig åpent rom i midten — en "piazza"! Tenk hva en planmessig god løsning med en pen bygningsmasse rundt et slikt fellesrom kan bety for Ask og for alle oss som bor og lever i Gjerdrum. Tar vi grep nå kan vi faktisk skape noe som virkelig setter Gjerdrum på kartet — som ikk bare er "nærmere enn du tror", men som også blir et mer attraktivt sted med mer liv, mer kultur, mer næring og mer hyggelig fellesskap. Det er en mulighet. Det er også realiserbart, men vi må ta grep før det blir for sent. Griper vi ikke denne sjansen i tide risikerer vi å ende opp med bebygde tarmer i alle retninger. La det ikke skje!

Mange fordeler med et landsbykonsept

 Hurra for 17. mai

Hurra for 17. mai

Landsbyutvikling på vest-siden av rv 120 vil gi Ask et estetisk løft, og sterke stimulanser til å videreutvikle et kreativt og nyskapende Gjerdrum, med ny nærings-virksomhet, og et større rom for kulturell utfoldelse. Det betyr også en styrking av kommunens inntektsgrunnlag over tid — og det er viktig!

Vi kan beholde riksvei 120 gjennom Ask som i dag; et viktig budskap til alle som driver næring på Ask.

Vi kan gjenbruke flere tomter som allerede er bebygde, og legger mindre press på vår markagrense.

Gjerdrum kan gå foran og vise vei for hele Romerike, og vise hvordan man kan skape en liten, hyggelig og moderne landsby!

Landsbyutvikling er god miljøpolitikk, god næringspolitikk, god økonomisk politikk, god kulturpolitikk og god trivselspolitikk — alt på en gang. Det er ikke alltid vi står overfor et slikt valg — eller hva mener du?

La oss gjøre det !

Gi klar beskjed om hva du mener ved valget i høst!
Hvem har sagt at ikke også lokalpolitikken kan være både nyskapende og fremtidsrettet? I hvert fall ikke oss i Gjerdrum Venstre!

kulturhuset
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**