Finnes det egentlig forskjeller på partiene i Gjerdrum?

Svaret er JA. Beviset finner du i vårt kommunevalgprogram – for et nyskapende, inkluderende og miljøvennlig Gjerdrum. Les det, og sammenlign det med hvem du vil. Du kan komme på sporet av en vesentlig fremtidsrettet forskjell!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Forskjellen heter Gjerdrum Venstre.

logoV

Foto: l

Her er overskriftene på våre hovedsaker:

Lokaldemokrati: Et åpent og inkluderende lokaldemokrati

Skole: En skole for kunnskap og like muligheter

Næringsliv: Et kreativt og nyskapende Gjerdrum

Miljø: En moderne miljøkommune

Samferdsel: Bedre kollektivtilbud og bedre fremkommelighet i trafikken

Kultur, idretts- og friluftsliv: Mangfold, engasjement og livskvalitet

Sosialt ansvar: Mer til dem som trenger det mest

Men, det er innholdet som teller, og her kan du lese hele programmet:

Gjerdrum Venstres kommunevalgprogram 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**