Våre lokale folkevalgte

Vi er klare til innsats for å påvirke Gjerdrums utvikling basert på vårt program for et nyskapende, inkluderende og miljøvennlig lokalsamfunn – som et frittstående, offensivt og konstruktivt opposisjonsparti i kommunestyre, formannskap og utvalg i Gjerdrum kommune. Ta gjerne kontakt med oss om det som opptar deg. Vi vil lytte til alle innspill, og bidra til et åpnere lokaldemokrati for innbyggerne i Gjerdrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Lars Peder Nordbakken

Lars Peder Nordbakken (1957)
Gruppeleder for Venstre i kommunestyret, representant i formannskapet og administrasjonsutvalget.
— siviløkonom, gründer og forfatter, og leder av styret i Gjerdrum Venstre. Lars Peder har vært medlem av Venstres prinsipprogramkomité, og er 2. varamedlem til Venstres sentralstyre. Styremedlem i Akershus fylkeskommunes næringsfond. Spesielt interessert i næringsutvikling, nyskaping, samferdsel, lokaldemokrati, inkludering, skole, idretts- og friluftsliv.

Mobil: 90 69 36 23 E-post: [email protected]

Thor W. Togstad

Thor W. Togstad (1946)
Leder kontrollutvalget.
– siviløkonom, styreleder, nestleder av Gjerdrum Venstre. Thor har lang fartstid i Venstre, har vært leder av Venstres opplysningsvirksomhet i Akershus, og er organisatorisk nestleder i Akershus Venstre. Spesielt interessert i god virksomhetsledelse, næringspolitikk, kultur, sosialt ansvar og internasjonalt samarbeid.

Mobil: 97 54 12 26 E-post: [email protected]

Einar Korvald

Einar Korvald (1956)
Vararepresentant i kommunestyret.
– agronom og bonde, spesielt interessert i bygdeutvikling, lokaldemokrati, friluftsliv og miljøspørsmål. Styremedlem i Gjerdrum Venstre.

Mobil: 41 22 10 60 E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**