Jonas valgkampsekretær

Styret i Tromsø Venstre vedtok i kveld å bidra til å finansiere ei valgkampsekretærstilling sammen med Troms Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Fylkesstyret gjorde tidligere i mai likelydende vedtak, og dermed blir Jonas Stein Eilertsen tilsatt som valgkamsekretær gjennom VHO. Tromsø er som “storby” satsingsområde for VHOs valgkamp og mest sentral for Troms Venstres valgkamp, sier fylkeslederen, som er godt fornøyd med å få en fulltidarbeidende sekretær i delstilling.- Nå tar han seg ikke annen jobb, sier Sollied. Troms og Tromsø V har også felles valgkamp-AU, men hver sin valgkampledelse gjennom styrene. AU-et skal bidra til valgkampmarkeringer på flere steder i Troms, slik det har vært tidligere.

Jonas tar nå i mot påmeldinger til kandidatsamlingen 8.-9. juni, og skal senere planlegge skoledebatter sammen med UV, valgkamp-kickoff 17-18. august mv. Mest av alt skal han produsere og bidra til at andre leverer stoff til media.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**