Ikke resignér, hr. Redaktør!

Ved flere anledninger har redaktør Frode Rekve tatt til orde for at HA skal være et organ som ikke er et haleheng til Halden Arbeiderparti.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Frode Rekve har ved noen tilfeller trykket lederartikler og redaksjonelle oppslag med forsiktig kritikk av det maktbærende partiet. Slik har noen av oss faktisk trodd at den nye redaktøren i HA virkelig ønsker å drive upartisk og kritisk journalistikk samtidig som den politiske tilhørigheten blir ivaretatt.

Denne troen fikk en alvorlig knekk under lesning av redaktørens kommentar lørdag 5. mai. I stedet for å ta på alvor HAs omdømme som ukritisk støtteorgan til en indre kjerne av Arbeiderpartiets kommunepolitikere, prøver man å gjøre dette inntrykket til et ubegrunnet rykte. Rekve har funnet noen kritiske kilder som kan avfeies fordi de ikke leser HA ofte. Dette lover ikke godt med tanke på å løse det problemet som påpekes. Såpass mange daglige lesere deler synet på HA, som et ukritisk partiorgan, at dette synet kan betraktes som et etablert omdømme. Det skulle forresten vært interessant å se hva en omdømmemåling foretatt av et meningsmålingsinstitutt ville vise.

Fra et rikholdig utvalg med eksempler på hvordan HA vedlikeholder omdømmet sitt som en aktiv del av “den hellige treenighet”, velger vi her tre.

For et drøyt år siden hadde såvel Aftenposten som Dagens Næringsliv kritiske oppslag rundt overdragelsen av de arealene som senere ble til Svinesundparken. Som kjent er denne saken fortsatt til behandling av både ESA og kommunens kontrollutvalg. Tausheten fra HA var øredøvende i den perioden riksmedia dekket saken. HA har heller ikke i etterkant vist noen kritisk interesse for kommunens håndtering av tomtesalget.

Når Venstres representant i Utvalg for teknisk drift, havne- og eiendomsforhold påpekte at brannsjefens tilleggsoppgave som havnesjef kan være i strid med gjeldende forskrifter for brannvesenet, ble lederen i HA brukt til å harsellere over dette. Samtidig ble det faktiske saksinnholdet forbigått i stillhet. Etterpå har direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap sagt at dette forholdet blir gjenstand for gransking under gjennomgangen av Haldens brannberedskap i juni.

I siste kommunestyremøte ble det lagt fram en rapport fra kontrollutvalget der det blir pekt på en rekke vedtak som er i strid med kommuneloven. Selv om saken ble utsatt til neste kommunestyremøte er det påfallende at HA ikke bedriver noen form for kritisk journalistikk når vi vet at flere av disse vedtakene dreier seg om overdragelse av kommunale eiendommer til private foretak. Ved siden av at saken i seg selv er alvorlig, kan man også undres over at rådmannen har unnlatt å kommentere saken på kommunens vegne slik vanlig praksis er i slike saker. HA taler helt tydelig gjennom sin taushet.

Det er fortsatt mulig for Frode Rekve å snu det uheldige omdømmet HA har. For å få dette til må HA leve opp til redaktørens uttalte målsetning gjennom den daglige journalistikken. Forsvar og fortiing av krumspring i styringen av kommunen er kun med på å bekrefte det omdømmet Rekve er opptatt av å kvitte seg med. Mer kritisk søkelys på posisjonen er ikke å løpe ærendet til partiene i opposisjon. Derimot vil det føre til skjerpet og forbedret forvaltningspraksis. Vi utfordrer med dette redaktøren og hele HA til virkelig å vise at de er “ingens herre, ingens træl”.

Med vennlig hilsen
Roar Günther Andersen, Tone Skråning og Geir Helge Sandsmark,
Listekandidater, Halden Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**