Odda vil bli klimavinner

Etter initiativ fra Venstre vedtok Odda kommunestyre 23.mai 2007 enstemmig å lage en forpliktende klimaplan for Odda kommune

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det har en viktig symbolverdi at et gammelt industristed som Odda går i front i den “lokale” klimakampen. For hundre år siden ble vannkraften temmet nettopp i Odda og tilsvarende steder. Menneskers skaperkraft gjorde “gråstein til gull”, og la en viktig del av grunnlaget for at Norge i løpet av hundre år har gått fra Europas fattigste land til dit vi er i dag. Venstre mener at ved å mobilisere den samme skaperkraften som gjorde dette mulig, kan vi løse de nye utfordringene vi står overfor i dag i form av de menneskeskapte klimaendringene.

Odda er i en særstilling ved at vi nå skal bygge opp en helt ny bydel på smelteverkstomten. Vi har også en oppegående industri, som er kjent for høy kompetanse. Norzink skrev seg inn i historien med gullskrift da bedriften brukte 200 millioner kroner på å rydde opp i Sørfjorden for 15 år siden. Bedriften har nå også løst sitt avfallsproblem ved å ta i bruk fjellhaller. I dag er BolidenAS (tidl. Norzink) sin miljøkompetanse bedriftens viktigste konkurransefortrinn. Dette er fortrinn som vi kan utnytte.

15% av de nødvendige klimakuttene i Norge kan tas lokalt. Denne kampen kan alle kommuner i Norge være med å vinne, ut i fra sine ståsted. Vi oppfordrer derfor alle kommuner i Norge om å gå i gang.

Vi er svært stolte og glade for at Odda kommune nå også har et vedtak om å gå offensivt inn i miljøkampen, sier Venstre ordførerkandidat i Odda Inge Børslien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**