Drammen Venstres listeforslag foran kommunevalget 2007 er godkjent

Valgstyret i Drammen godkjente 22. mai -07 Drammen Venstre sitt listeforslag foran kommunevalget 2007. Totalt er det mulig å stemme på ti partier i Drammen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


På sitt møte 22.mai -07 godkjente Valgstyret i Drammen listeforslagene fra følgende partier enstemmig:

Det norske Arbeiderparti
Demokratene
Drammen Byliste
Senterpartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Sosialistisk Venstreparti
Rød Valgallianse
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**